Warzone Bauhaus Commission

Ostatnie ciekawe zlecenie- kilka modeli ze starego WarZone'a malowane na zamówienie.
Modele jak na swoje lata bardzo ciekawe, malowało się dość przyjemnie

Last interesting commision- a few models from old WarZone painted on commission.
Models was quite nice, even for their years.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz